top of page

NABÍZENÉ SLUŽBY

Naše společnost se specializuje na měření hluku, zpracovávání hlukových studií a měření vibrací. Společnost je autorizována Ministerstvem zdravotnictví pro měření hluku v setech G1, G2 a G7, pro měření virbací v setu G10.  (Podrobnosti o autorizacích naleznete v sekci autorizace.) Poskytované služby jsou podrobně vypsány níže.
Mezi často poskytované služby soukromým osobám patří drobná měření hluku, měření potřebná ke stavebnímu řízení podle § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví, konzultace, návrh odhlučnění, měření hluku z provozoven v nejbližších chráněných prostorech. 

Pro společnosti provádíme měření měření hluku z dopravy, měření hluku staveb, provozoven, měření vibrací, hlukové studie, nejčastěji pro hluk z dopravy, hlukové mapy průmyslových komplexů, obcí nebo jiných oblastí. 

Hluk z dopravy
 • měření hluku především z automobilové a železniční dopravy

 • studie a hlukové modely - simulace pomocí programu Lima-Predictor

 • návrhy protihlukových opatření (protihlukové stěny, valy a pod.)

Stacinární zdroje hluku
 • měření v pracovních i mimoracovních prostorách

 • měření technických zaříení /př. techické zařízení budov, ventilátory, chladící jednotky, výtahy, kompresory, výměníkové stanice, garážová vrata a pod.)

 • posouzení hlukové zátěže v okolí zdroje hluku

Akustika staveb
 • měření neprůzvučnosti stěn a příček

 • měření doby dozvuku

 • měření vzduchové neprůzvučnosti fasád

Hluk ze stavební činnosti
 • měření hluku způsobeného stavební činností

 • měření dominantních zdrojů hluku

 • návrh protihlukových opatření

Hluk z průmyslu
 • měření hluku v pracovním prostředí

 • posouzení hlukové zátěže vněi uvnitř výrobních hal

 • návrh opatření 

 • posouzení hlukových poměrů na pracovišti

Měření vibrací
 • měření celkových vibrací v budovách

 • měření vibrací způsobených konkrétními zdroji

 • měření vibrací v pracovním prostředí

bottom of page