top of page
MĚŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ

 

Naše společnost nabízí služby v oblasti měření a posuzování fyzikálních veličin. Je to především měření a posuzování hluku a vibrací, modelování šíření hluku ve venkovním prostoru a následné zpracování hlukových studií. Našimi zákazníky jsou stavební společnosti, projektové ateliéry i široká veřejnost. 

O SPOLEČNOSTI

Společnost Ing. Vrána-měření s.r.o. se zabývá měřením fyzikálních veličin a predikcí hluku od roku 2004 a navazuje na stejnou činnost Ing. Vrány v rámci živnosti. V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví společnosti provádí měření hluku a návrh protihlukových opatření, hlukové expertizy a modelování akustických situací pomocí výpočetních modelů. 

K měření jsou používány přístroje firmy Brüel & Kjaer a moderní výpočetní programy. Společnost vlastní autorizaci Ministerstva zdravotnictví pro měření hluku a vibrací.

NEJČASTĚJI POSKYTOVANÉ SLUŽBY
  • Autorizované měření hluku ke stavebnímu řízení

  • Autorizované měření hluku ke kolaudaci staveb

  • Autorizované měření hluku z dopravy

  • ​Hlukové studie k projektům staveb

  • Autorizované měření hluku z průmyslových zdrojů

  • Autorizované měření hluku v pracovním prostředí ke kategorizaci

bottom of page